Prohlášení účastníka

Podmínky účasti a prohlášení účastníka Nočního pochodu Českým rájem 2024

 1. Každý účastník je řádně přihlášen a zaregistrován dle propozic.
  V souladu s NAŘÍZENÍM EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 2016/679 bere každý účastník svým podpisem na vědomí, že jeho poskytnuté osobní údaje (jméno, příjmení a e-mailová adresa) budeme zpracovávat pouze pro účely jeho informování o našich akcích. Osobní údaje nepoužijeme k jiným účelům, neposkytneme je třetí straně a zajistíme jejich náležitou ochranu před zneužitím. Daný souhlas můžete v budoucnu kdykoli odvolat a my se zavazujeme Vaše údaje odstranit.
 2. Každý účastník startuje na vlastní odpovědnost. Účastník nese odpovědnost osobní i právní za všechny způsobené škody. Účastník se zříká vymáhání právních nároků nebo náhrad od pořadatele v důsledku úrazu, nehody nebo škody vzniklé v souvislosti s pochodem.
 3. V případě odstoupení z pochodu z jakéhokoliv důvodu, aniž je vážně ohroženo zdraví účastníka, je účastník pochodu povinen tuto skutečnost ihned telefonicky nahlásit pořadateli na tel. číslo 608 137 338 nebo 776 317 283, jinak bude po účastníkovi vyhlášeno pátrání záchranných složek. Pokud účastník nenahlásí odstoupení z pochodu pořadateli, a bude po něm vyhlášeno pátrání, veškeré výdaje pátrací akce hradí hledaný účastník.
 4. Každý účastník dodržuje nařízení a pokyny pořadatele.
 5. Nezletilý účastník přinese toto prohlášení podepsané zákonným zástupcem. Účastník mladší 15 let se může zúčastnit pouze za doprovodu osoby starší 18 let. Účastník ve věku 15 až 17 let se může zúčastnit pouze za podmínky, že buď půjde s osobou starší 18 let, nebo v minimálně 3 členné skupině účastníků ve věku 15 až 17 let.
 6. Každý účastník dodržuje pravidla silničního provozu a chová se v souladu s pravidly pohybu v CHKO Český ráj.
 7. Každý účastník bere na vědomí, že během pochodu budou pořizovány fotografické a filmové materiály s jeho osobou. S pořízenými materiály bude zacházeno v souladu s NAŘÍZENÍM EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 2016/679.
 8. Každý účastník bere na vědomí, že pořadatel není povinen zajistit občerstvení na trase pochodu.
 9. Každý účastník bere na vědomí, že se stává po dobu akce krátkodobým členem spolku Nelelkuju.

Prohlášení účastníka můžete stáhnout ZDE:

Prohlášení účastníka Noční pochod 2024