Přihlášení    V souladu s NAŘÍZENÍM EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 2016/679 bere každý účastník na vědomí, že jeho poskytnuté osobní údaje (jméno, příjmení a e-mailová adresa) budeme zpracovávat pouze pro účely jeho informování o našich akcích. Osobní údaje nepoužijeme k jiným účelům, neposkytneme je třetí straně a zajistíme jejich náležitou ochranu před zneužitím. Daný souhlas můžete v budoucnu kdykoli odvolat a my se zavazujeme Vaše údaje odstranit.