Prohlášení účastníka – LH

Podmínky účasti a prohlášení účastníka Putování Lužickými horami 2024

 1. Každý účastník je řádně přihlášen a zaregistrován dle propozic.
  V souladu s NAŘÍZENÍM EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 2016/679 bere každý účastník svým podpisem na vědomí, že jeho poskytnuté osobní údaje budeme zpracovávat pouze pro účely jeho informování o našich akcích a k účelu zajištění ubytování na pořádané akci. Osobní údaje nepoužijeme k jiným účelům a zajistíme jejich náležitou ochranu před zneužitím. Daný souhlas můžete v budoucnu kdykoli odvolat a my se zavazujeme Vaše údaje odstranit.
 2. Každý účastník startuje na vlastní odpovědnost. Účastník nese odpovědnost osobní i právní za všechny způsobené škody. Účastník se zříká vymáhání právních nároků nebo náhrad od pořadatele v důsledku nehody nebo škody vzniklé v souvislosti s danou akcí.
 3. V případě přerušení účasti na dané akci z jakéhokoliv důvodu, aniž je vážně ohroženo zdraví účastníka, je účastník akce povinen tuto skutečnost ihned telefonicky nahlásit pořadateli na tel. číslo 608 137 338 nebo 776 317 283. Pořadatel nevrací žádnou část z uhrazené částky za přerušení účasti na dané akci.
 4. Každý účastník dodržuje nařízení a pokyny pořadatele.
 5. Účastník mladší 18 let se může akce zúčastnit pouze za doprovodu osoby starší 18 let.
 6. Každý účastník dodržuje pravidla silničního provozu a chová se v souladu s pravidly pohybu v dané chráněné oblasti.
 7. Každý účastník bere na vědomí, že během pochodu budou pořizovány fotografické a filmové materiály s jeho osobou. S pořízenými materiály bude zacházeno v souladu s NAŘÍZENÍM EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 2016/679.
 8. Každý účastník bere na vědomí, že pořadatel nezajišťuje občerstvení na trase.
 9. Každý účastník bere na vědomí storno podmínky dané akce. Pokud je účast zrušena 10 dní před konáním akce, je storno poplatek ve výši 200 Kč. Pokud je účast zrušena 3 dny před konáním akce, je storno poplatek ve výši 400 Kč.
 10. Každý účastník bere na vědomí, že se stává po dobu akce krátkodobým členem spolku Nelelkuju.

Prohlášení účastníka můžete stáhnout ZDE:

Prohlášení účastníka